Obchodní podmínky (do 31.8.2022)

Reklamace

Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat nepoškození přepravních obalů a prohlédnout si zboží.

Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned, nejpozději však do 3 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě dodávky vadné služby, nesouladu mezi zbožím objednaným a dodaným je zákazník povinen postupovat stejným způsobem. Zboží se zákazníkovi vymění automaticky bez prozkoumání oprávněnosti reklamace maximálně do finanční hodnoty 200 Kč bez DPH s výjimkou zboží vyrobeného pro zákazníka na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného. Zákazník má právo vrátit nepoužité zboží, s výjimkou zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného, do 10 pracovních dnů ode dne dodání zboží v případě papíru a kancelářských potřeb, do 3 dnů v případě nápojů, občerstvení, drogerie a kancelářské techniky.

Zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (podle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku je spotřebitelem), má právo, bez ohledu na druh dodávaného zboží, od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne vydání zboží. Právo odstoupit od smlouvy nemá zákazník v případě zboží vyrobeného pro něj na zakázku nebo na základě jeho zadání zvlášť upraveného podléhá-li rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. Uplatnění odstoupení od smlouvy musí zákazník společnosti CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. sdělit písemně ve shora uvedených termínech. Zákazník je povinen při vrácení zboží vrátit i obal zboží, porušený pouze v rozsahu vybalení zboží a jeho prohlédnutí.

Náklady na vyřízení reklamace nese plně společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. v případě, že se jedná o reklamaci oprávněnou. Adresa pro zasílání reklamací je K letišti 1049/57, 16100 Praha - Ruzyně.

V případě, že je reklamace shledána jako neoprávněná, má společnost CIT-CZECH IMPORT TRADING s.r.o. uplatnit náhradu vzniklých nákladů spojených s vyřizováním reklamace na zákazníkovi, který neoprávněnou reklamaci uplatnil. Na dodávané zboží je zákazníkovi poskytnuta záruční doba stanovena zákonem.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu czechimporttrading@email.cz

  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře,dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

Doprava

Dopravu zajišťujeme vlastními nákladními vozy, pro menší zásilky využíváme přepravní službu PPL. Standardní objednávku z našeho katalogu Vám doručíme nejpozději do 48 hodin na území celé ČR. Doprava po České republice je zdarma při objednávce nad 1 500 Kč včetně DPH, v opačném případě účtujeme 99 Kč příplatek. Výjimkou jsou akční nabídky, kde jsou ceny krátkodobě zvýhodněny. Výši dopravného do ostatních zemí Vám sdělíme na základě konkrétního obchodního případu.

Platební podmínky

Při prvním závozu vyžadujeme platbu hotově nebo zálohovou fakturou, v dalších případech platba bankovním převodem (délka splatnosti faktur a ostatní podmínky závisí na individuálním jednání).